Crew Resource Management

CRM Wij kunnen u meer aanbieden dan alleen een rondvlucht en of incentive. De communicatie-processen en (veiligheids)protocollen in een multi-crew omgeving (Crew Resource Management) in de cockpit van een modern verkeersvliegtuig laten zich makkelijk vertalen naar het dagelijkse (bedrijfs)leven. Vliegen is meer dan een beroep, het is ook een “attitude”. Leidinggevenden mogen heden ten dage van medewerkers ook “attitude” verwachten en zelfs meer waarbij inspraak en commitment van beide partijen een vereiste is. Wij bieden u op basis van eigen ervaringen in zowel het bedrijfsleven als in de cockpit een leuk en leerzaam multimedia programma aan met lunch of diner in combinatie met een of meer rondvluchten in onze Antonov2.

U zult CRM2zien dat er veel overeenkomsten zijn en de “tools” ook in uw eigen leven toepasbaar zijn, zowel beroepsmatig als privé. Met de factoren tijd, stress, onvoorzien en het stellen van prioriteiten zal een cockpitbemanning in een crisissituatie doelmatig en efficient om moeten kunnen gaan. U zult zien dat regelgeving, protocollen en duidelijke taakverdeling, verantwoordelijkheid en communicatie de key-factors zijn van survival of the fittest. Wij durven te stellen en dagen u hiermee uit dat als de cockpit gemanaged wordt zoals bij sommige bedrijven, de meeste crisissituaties in de cockpit slecht aflopen. Het gaat dan ook soms fout, gelukkig steeds minder, maar daar waar het fout ging had het vaak niet gehoeven.

CRM1Desgewenst kunnen wij onze presentatie ook toespitsen op uw bedrijf en of probleemstellingen en maken we er -naast een leerzame- ook een constructieve dag van.

Mail of neem contact op voor meer infomatie en mogelijkheden.